MACARAGIU TURN

Locatie: Tulcea. Experiență necesara pe un post similar cu autorizație grupa 2. Puteti aplica prin trimiterea CV-ului dumneavoastra sau ne puteți contacta pentru detalii la numărul de telefon: 0722 308 063 sau 0742 260 868.

Jurist

Postul este pentru ORADEA. Descrierea postului: asigurarea cu documente și informații juridice solicitate în departamentele și compartimentele firmei; participă la pregătirea și întocmirea de documentații pentru realizarea unor proiecte; elaborează și redactează contracte; răspunde de elaborarea și întocmirea documentelor, respectând

INGINER SEF (LUCRARI EDILITARE)

Postul este pentru executie lucrari edilitare in BUCURESTI. Descrierea postului: gestioneaza si organizeaza lucrarile in santier; studiaza documentatia tehnica si detaliile de executie ale proiectului; intocmeste si verifica situatii de lucrari, rapoarte si analize; relationeaza cu toti factorii implicati pentru

INGINER RESPONSABIL TEHNIC SUDURA

Postul este pentru BUCURESTI. Descrierea postului: verificarea tehnologiei de executie a sudurilor potrivit reglemetarilor in vigoare; verificarea documentatiei tehnice de montare si reparare a conductelor metalice; verificarea calitatii materialelor de baza. Candidatul ideal: studii superioare tehnice – specializarea in domeniul

INGINER BIROU TEHNIC (TERMOFICARE)

Postul este pentru executie lucrari de termoficare în CONSTANTA. Descrierea postului: urmarirea executiei lucrarilor; intocmirea situatiilor de lucrari si a documentelor suport economice si PV de calitate pentru certificate de plata; calculul cantitatilor conform executiei pentru decontare; intocmirea graficelor de

EXPERT ACHIZITII PUBLICE

Sarcini:  Identifica si urmareste procedurile de achizitii publice publicate pe SICAP; Analizeaza si verifica indeplinirea conditiilor referitoare la eligibilitate, inregistrare, capacitate tehnico-economica, situatie financiara, solicitate prin documentatia de atribuire; Poarta corespondenta cu autoritatile contractante pe parcursul desfasurarii procedurilor de achizitie

MECANIC REPARATII UTILAJE/AUTO

Locatie: Bucuresti. Experiență necesara pe un post similar. Puteti aplica prin trimiterea CV-ului dumneavoastra sau ne puteți contacta pentru detalii la numărul de telefon: 0722 308 063 sau 0742 260 868.

INGINER – COMPARTIMENT ASIGURAREA CALITATII/TEHNIC/OFERTARE

Responsabilitati: analizeaza si verifica indeplinirea conditiilor referitoare la capacitatea tehnica, solicitate prin documentatia de atribuire; participa la intocmirea propunerilor tehnice pentru participarea la licitatii in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire si caietele de sarcini; analizeaza documentatia de atribuire

AUTOMACARAGIU

Locatie: Craiova. Postul este pentru automacara CKD 20t sau/si macara tereb TEREX 35t. Experiență necesară pe un post similar si permis de conducere categoria C. Puteti aplica prin trimiterea CV-ului dumneavoastra sau ne puteți contacta pentru detalii la numărul de

INGINER BIROU TEHNIC

Postul este pentru Oradea. Descrierea postului: întocmirea atașamentelor pentru lucrările lunare executate; întocmirea situațiilor de lucrări lunare; înaintarea situațiilor de lucrări la beneficiari pentru analizare și aprobare; asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanții beneficiarului, pentru lămurirea tuturor problemelor legate de