BUCURESTI

INGINER OFERTARE/DECONTARE

Descrierea postului:

 • intocmeste atașamentele si situatiile pentru lucrările lunare executate si le sustine in fata beneficiarului ;
 • verifica solicitarile de lucrari lunare de la subantreprenori, le coreleaza cu informatiile primite din șantier;
 • intocmeste  rapoarte lunare despre stadiul lucrărilor și actualizeaza programul de execuție;
 • participa la intocmirea ofertelor financiare si a documentatiei pentru participarea la licitatii;
 • analizeaza caietele de sarcini in vederea solicitarii de clarificari (daca este cazul);
 • intocmeste cereri de oferta catre furnizori, analizeaza si selecteaza ofertele primite pentru materiale, echipamente si lucrari pentru proiectul aflat in stadiul de ofertare;
 • analizeaza proiectul si concordonta acestuia cu listele de cantitati;

Candidatul ideal: 

 • Studii superioare tehnice – specializare in domeniul constructiilor ;
 • Cunoastere program de devize (preferabil Windev);
 • Cunoastere program Autocad;
 • Capacitate de organizare

 

   Alte posturi

   Bucuresti

   Gestionar lucrari in constructii (total)

   Valea doftanei

   Inginer mecanizare (total)

   Oradea

   Consilier juridic