BUCURESTI

SPECIALIST ACHIZITII PUBLICE

Postul este pentru Bucuresti.

Este necesara experienta pe un post similar.

Sarcini:

 • Identifica si urmareste procedurile de achizitii publice publicate pe SICAP;
 • Analizeaza si verifica indeplinirea conditiilor referitoare la eligibilitate, inregistrare, capacitate tehnico-economica, situatie financiara, solicitate prin documentatia de atribuire;
 • Poarta corespondenta cu autoritatile contractante pe parcursul desfasurarii procedurilor de achizitie publica;
 • Pregateste si elaboreaza documentatiile in vederea participarii la procedurile de achizitie publica, in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire si caietele de sarcini;
 • Raspunde de corectitudinea informatiilor pe care le furnizeaza;
 • Raspunde de acuratetea si corectitudinea informatiilor pe care le transmite in vederea participarii la licitatii;
 • Raspunde de modul in care reprezinta firma in relatiile pe care le are cu Autoritatile contractante si cu alte firme cu care colaboreaza.
 • Asigura confidentialitatea in ceea ce priveste informatiile care se regasesc in documentele aferente procedurilor de achizitie publica;
 • Intocmeste si verifica dosarul administrativ al licitatiei publice;

Cerinte:

 • Studii superioare de specialitate (de preferat facultatea de constructii).
 • Curs Expert Achizitii publice.
 • Cunostinte tehnice, economice, juridice.
 • Cunoasterea limbii engleze – nivel avansat.
 • Cunostinte solide de MS Office (Excel, Word)
 • Cunostinte de  legislatie.
 • Abilitati de comunicare.
 • Capacitate de organizare.
 • Discernamant si capacitate de a rezolva problemele.
 • Capacitate de decizie si asumarea de responsabilitati.
 • Capacitate de analiza si sinteza,experienta de lucru cu termene limita;
 • Preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual.
 • Atitudine pozitiva si abilitati de a mobiliza echipa din subordine.
 • Permis de conducere categoria B
 • Experienta intr-o pozitie similara  – cerinta OBLIGATORIE.

Ce oferim:

 • Schema de salarizare si beneficii axata pe rasplatirea performantei;
 • Suport pentru instruire si dezvoltare profesionala;
 • Un mediu de lucru dinamic, profesionist, in care dezvoltarea personala este incurajata;
 • Oportunitati de evolutie in cariera in interiorul companiei si in grupul de companii;

 

 

   Alte posturi

   Cluj-napoca

   Muncitor calificat

   Bucuresti

   Inginer instalatii (executie) – interioare

   Bucuresti

   Electrician