BUCURESTI

INSPECTOR/SPECIALIST SSM

Responsabilitati:

 • Actualizarea si implementarea procedurilor si regulamentelor interne privind sanatatea si securitatea in munca, conform cerinţelor Legiişi HG;
 • Identificarea şi evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru posturile de lucru ale organizaţiei;
 • Actualizarea planului de protecţie şi prevenire pentru posturile de lucru ale organizaţiei;
 • Participarea la implementarea, gestionarea si auditarea sistemului de management al securitatii si sanatatii in munca;
 • Gestionarea relaţiei cu organele de specialitate;
 • Stabilirea, dispunerea şi urmărirea şi punerii în aplicare a masurilor corrective în urma auditurilor / controalelor organelor de specialitate;
 • Elaborarea şi actualizarea de instrucţiuni proprii de SSM ;
 • Realizarea evidenţelor cu privire la locurile de muncă cu condiţii deosebite şi accidente de muncă;
 • Tine evidenta locurilor/posturilor de munca care necesita autorizare;
 • Tine evidenta controalelor medicale si planifica efectuarea controalelor medicale periodice
 •  Întocmirea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire a angajaţilor, în domeniul SSM;
 • Verificarea periodică a modului de respectare a reglementărilor SSM de către lucrători la nivel central şi teritorial/naţional pentru întreaga organizaţie si intocmirea PV de control;
 • Gestionarea relaţiei cu cabinetele de medicina muncii ;
 • Acordarea de consultanţă departamentelor / compartimentelor si santierelor cu privire la reglementările legislative în vigoare cu privire la SSM;
 • Intocmirea si tinerea sub control a Planului de Securitate si Sanatate in Munca pe lucrari – obiectivele de constructii;
 • Participarea activa la stabilirea masurilor de prevenire si protectie colectiva in santier;
 • Efectuarea instructajului la angajare si participarea la instruirile periodice ale personalului din santier;
 • Participarea la luarea deciziilor privind actiunile corective si preventive ce se iau la nivelul santierelor privind securitatea si sanatatea in munca.
 • Stabilirea, impreuna cu conducatorii locurilor de munca, a semnalizarii de SSM si a masurilor de protectie

Studii si pregatire profesionala:

 • Educatie profesionala in domeniul tehnic ( constructii sau tangential constructiilor)
 • Curs de minim 80 de ore;
 • Experienta similara de minim 2 ani intr-o firma de constructii.

Competente:

 • Microsoft Office;
 • O buna cunoastere a legislatiei SSM
 • Permis de conducere

   Alte posturi

   Bucuresti, calarasi, cluj, craiova, oradea, slobozia, timisoara, tulcea

   Gestionar santier (materiale de constructii)

   Bucuresti

   Electrician

   Bucuresti

   Inginer (serviciu tehnic-calitate)