BUCURESTI

INGINER (SERVICIU TEHNIC-CALITATE)

Responsabilitati:

 • Elaborarea documentelor tehnice de calitate in etapa de ofertare;
 • Elaborarea si gestionarea (actualizarea) documentelor cu caracter tehnic de calitate pentru etapa de executie a lucrarilor;
 • Participarea la dezvoltarea, implementarea, gestionarea si auditarea sistemului de management al calitatii;
 • Participarea la auditurile organismelor de certificare;
 • Participarea la auditurile interne si controalele efectuate pentru verificarea implementarii si respectarii cerintelor sistemului de management al calitatii;
 • Participarea la procesele de autorizare a organizatiei pentru diverse activitati care necesita autorizare potrivit reglementarilor legale;
 • Colaborarea cu toate compartimentele si departamentele pentru atingerea obiectivelor si tintelor organizatiei;
 • Participarea la determinarea, evaluarea si tratarea riscurilor si oportunitatilor organizatiei.

Studii si pregatire profesionala:

 • Absolvent studii superioare in constructii;
 • Experienta minim 3 ani.

Competente:

 • Microsoft Office;
 • O buna cunoastere a reglementarilor legale, tehnice si a tehnologiilor de executie din domeniul constructiilor;
 • Permis de conducere.

   Alte posturi

   Bucuresti, calarasi, cluj, craiova, oradea, slobozia, timisoara, tulcea

   Gestionar santier (materiale de constructii)

   Bucuresti

   Electrician