Bucuresti

INGINER CONSTRUCTII – TEHNIC-OFERTARE CALITATE

Conditii

 • Absolvent Facultatea de Constructii (Civile, Drumuri, Hidro).
 • Experienta in domeniul Calitatii minim 2 ani.
 • Experienta in elaborarea documentelor aferente propunerilor tehnice de ofertare (metodologii de lucru, planuri ale calitatii etc.)
 • Absolvent al unui curs de Management al Calitatii si Audit intern.
 • Elaborare si/sau gestionare Sistem de Management al Calitatii si participare la Audituri interne.

Obiectivele postului

 • Elaborarea documentatiei tehnice aferente  Propunerilor tehnice de ofertare.
 • Gestionarea documentelor Sistemului de Management al Calitatii.
 • Elaborarea documentelor AQ pentru lucrarile in curs.
 • Participarea la auditurile interne si externe.
 • Participarea la controalele si inspectiile AQ in santiere.

  Alte posturi

  TimiȘoara

  Manager proiect – execuție rețele de apă și canalizare

  TimiȘoara

  Inginer instalatii – sef santier

  Arad

  Inginer constructii civile – sef santier