Bucuresti

INGINER CONSTRUCTII – TEHNIC-OFERTARE CALITATE

Conditii

  • Absolvent Facultatea de Constructii (Civile, Drumuri, Hidro).
  • Experienta in domeniul Calitatii minim 2 ani.
  • Experienta in elaborarea documentelor aferente propunerilor tehnice de ofertare (metodologii de lucru, planuri ale calitatii etc.)
  • Absolvent al unui curs de Management al Calitatii si Audit intern.
  • Elaborare si/sau gestionare Sistem de Management al Calitatii si participare la Audituri interne.

Obiectivele postului

  • Elaborarea documentatiei tehnice aferente  Propunerilor tehnice de ofertare.
  • Gestionarea documentelor Sistemului de Management al Calitatii.
  • Elaborarea documentelor AQ pentru lucrarile in curs.
  • Participarea la auditurile interne si externe.
  • Participarea la controalele si inspectiile AQ in santiere.

Alte posturi

Timisoara

Sef santier – retele apa canal

Bucuresti

Cost controller

Bucuresti

Economist