BUCURESTI

INGINER – COMPARTIMENT ASIGURAREA CALITATII/TEHNIC/OFERTARE

Responsabilitati:

 • analizeaza si verifica indeplinirea conditiilor referitoare la capacitatea tehnica, solicitate prin documentatia de atribuire;
 • participa la intocmirea propunerilor tehnice pentru participarea la licitatii in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire si caietele de sarcini;
 • analizeaza documentatia de atribuire si caietele de sarcini in vederea solicitarii de clarificari (daca este cazul);
 • poarta corespondenta cu asociatii si subcontractorii (atunci cand este cazul) pe parcursul desfasurarii procedurilor de achizitie publica;
 • raspunde de corectitudinea informatiilor pe care le furnizeaza;
 • raspunde de acuratetea si corectitudinea informatiilor pe care le transmite in vederea participarii la licitatii;
 • asigura confidentialitatea informatiilor prelucrate.
 • gestionarea autorizatiilor detinute de organizatie si intocmirea dosarelor pentru actualizarea si/sau prelungirea valabilitatii acestora;
 • gestionarea docuentelor elaborate in cadrul Compartimentului;
 • glaborarea si gestionarea documentelor de calitate;

Studii necesare: domeniul tehnic – Constructii;

Experienta necesara pe o pozitie similara

Beneficii:

 • salariu motivant;
 • bonusuri de performanta acordate anual in functie de obiectivele realizate;
 • asigurare medicala privata;

Cerinte minime:

 • studii superioare de specialitate (de preferat facultatea de constructii);
 • cunoasterea limbii engleze;
 • operare PC: Word, Excel, programe specifice;
 • abilitati de comunicare;
 • capacitate de organizare;
 • discernamant si capacitate de a rezolva problemele;
 • capacitate de decizie si asumarea de responsabilitati;
 • capacitate de analiza si sinteza;
 • preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual;
 • rezistenta la stresul intelectual.

  Alte posturi

  Tulcea

  Macaragiu turn

  Oradea

  Jurist

  Bucuresti

  Inginer sef (lucrari edilitare)