BUCURESTI

COST CONTROLLER

Atributia de baza este aceea de a minimiza deviatia unui proiect de la buget si asigurarea finalizarii acestuia in cadrul bugetului aprobat conform contractelor incheiate.

Candidatul ideal:

 • Experienta relevanta in controlling financiar minim 3 ani (experienta in firme de audit reprezinta un avantaj);
 • Studii superioare finalizate, master, cursuri de management, studii superioare tehnice – prezinta un avantaj;
 • Cunostiinte avansate de MS Word, Excel, Power Point user, Outlook ;
 • Cunoasterea legislatiei si reglementarilor specifice din domeniu;
 • Un foarte bun comunicator, asertiv, hotarat, direct;
 • Capacitatea de a propune solutii si de a urmari implementarea lor;
 • lntelegere a ecosistemului ERP dintr-o companie, contabilitate, gestiune, orientare spre obiective si respectarea cu strictete a termenelor limita.

Responsabilitati:

 • Analizeaza, impreuna cu Dep. Financiar rezultatele obtinute in luna si corelarea intre venituri, cheltuieli si productia in curs la nivel de fiecare proiect;
 • Verifica alocarea veniturilor si cheltuielilor pe proiecte si centre de profit si de cost conform cu politicile contabile si procedurilor interne;
 • Participa la activitatile aferente inchiderii financiare lunare – verificare si analiza rezultate lunare, analiza variatiilor actual vs forecast anterior vs buget (P&L si cash-flow), ofera explicatii si propuneri de imbunatatire;
 • Verifica si se asigura ca toate documentele de gestiune sunt operate conform cu politicile contabile si procedurilor interne;
 • Semnaleaza posibile riscuri la care compania este expusa si recomanda masuri corective pentru eliminarea lor si pentru atingerea rezultatelor dorite;
 • Analizeaza lunar, impreuna cu Financial Controller-ii companiei, situatia stocurilor pe fiecare proiect si semnaleaza problemele legate de stocurile vechi, fara miscare;
 • Comunica eficient cu toate departamentele implicate in administrarea economica a companiei si a grupului, asigurandu-se de cunoasterea tuturor detaliilor semnificative legate de situatia financiar-contabila, functionarea si patrimoniul companiei;
 • Participa la procesul de audit furnizand informatiile solicitate si care intra in sfera de activitate;
 • Intocmeste diverse analize financiare la solicitarea conducerii companiei;
 • Supervizeaza inregistrarile contabile din punct de vedere cost controlling, verificand existenta si conformitatea documentelor justificative care stau la baza operatiunilor financiare;
 • Partener in procesul de auditare interna.

Beneficiile pe care le  oferim:

 • Pachet salarial atractiv -se va discuta in cadrul interviului;
 • Asigurare de Sanatate privata;
 • Prima de Paste/Craciun;
 • Tichete de masa;
 • Training tehnic intern de specialitate;
 • Mediu de lucru profesionist si oportunitati de dezvoltare profesionala.

  Alte posturi

  Timisoara

  Sef santier – retele apa canal

  Bucuresti

  Economist