Bazin de înot și polo Focșani, jud. Vrancea

Suprafață desfășurată : 5988 mp și suprafață construită : 3380 mp

Vezi toate lucrarile noastre

Cariere

Data: 16 iulie 2020

Descrierea postului: INGINER INSTALATII – CONSTRUCTII – EXECUTIE

Detalii:

Cerinte

 • Studii superioare de specialitate (constructii)
 • Cunostinte tehnice, economice
 • Cunoasterea limbii engleze - nivel avansat
 • Operare PC: Word, Excel, programe specifice
 • Cunostinte foarte bune de legislatie
 • Abilitati de comunicare
 • Capacitate de organizare
 • Discernamant si capacitate de a rezolva problemele
 • Capacitate de decizie si asumarea de responsabilitati
 • Capacitate de analiza si sinteza
 • Preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual
 • Atitudine pozitiva si abilitati de a mobiliza echipa din subordine
 • Permis conducator auto categoria „ B”.

Sarcini si responsabilitati

 • Experienta: min. 2-7 ani experienta in executie - lucrari de instalatii
 • Cunostinte specifice privind procesul de autorizare proiectare si executie a lucrarilor de instalatii
 • Obiect job: urmareste executia lucrarilor pe santier din punct de vedere al cantitatii, calitatii si respectarii termenelor de executie.
 • Gestioneaza si organizeaza lucrarile in santier
 • Verifica planul de executie si propune solutii constructive pentru rezolvarea neconformitatilor
 • Studiaza documentatia tehnica si detaliile de executie pentru lucrarile de instalatii
 • Intocmeste si verifica atasamente situatii de lucrari, rapoarte, etc.
 • Relationeaza cu toti factorii implicati pentru executia lucrarilor de instalatii pentru constructii: diriginte de santier, beneficiar, institutii de control, etc.
 • Disponibilitate de relocare in functie de proiectele contractate de societate
 • Gestionare subcontractori
 • Disponibil program prelungit
 • Disponibil pentru santiere din Bucuresti si santierele din tara.

 

Data: 16 iulie 2020

Descrierea postului: INGINER CONFECTII METALICE

Detalii:

Cerinte

 • Absolvent UTCB sau Politehnica (TCM, Tehnologia Sudurii, etc)
 • Permis Categ B
 • Experienta Autocad 2D si 3D
 • Experienta de minim. 1 an, in confectii metalice
 • Disponibilitate deplasari, rezistenta la stress
 • Disponibilitate program prelungit

Sarcini si responsabilitati

 • Asigurarea respectarii prevederilor tehnice si legale pentru indeplinirea standardelor de calitate din domeniu.
 • Asistenta tehnica privind corectitudinea procesului de uzinare a asamblajelor sudate inainte de montaj.
 • Urmarirea fabricatiei.
 • Intocmirea documentelor de calitate pentru fiecare proiect.
 • Pregatirea documentatiei de executie pe baza proiectului tehnic si pe specificatiile beneficiarului.
 • Elaborarea documentatiei tehnice necesare in conformittate cu standardele aplicate.
 • Corectarea eventualelor inadvertente din cadrul proiectului tehnic.
 • Stabilirea necesarului de materiale si emiterea de cerereri de oferta catre furnizori pentru obtinerea celei mai bune oferte si pentru incadrarea in bugetul si termenul alocate fiecarui proiect.
 • Asistenta tehnica acordata in timpul procesului de executie si montaj.
 • Elaborarea ofertelor tehnice si comerciale pentru clientii care solicita executia si montajul diverselor structuri sau echipamente.
 • Selectia si recrutarea de personal calificat focalizate pe proiectele in derulare ale firmei,.
 • Propune procurarea utilajelor si echipamentelor necesare executiei si productiei de structuri si tamplarii metalice sau din lemn .
 • Coordoneaza tehnic, organizatoric activitatea lacatusilor , sudorilor , fierarilor betonisti si tamplarilor, atat in atelierele din incinta firmei , cat si in afara , atunci cand se monteaza subansamblul la beneficiar in scopul finalizarii lucrarilor .

 

Data: 16 iulie 2020

Descrierea postului: LUCRATOR COMERCIAL IN ACHIZITII

Detalii:

Cerinte

 • cunostiinte operare excel
 • absolvent al unui liceu cu profil tehnic sau economic -diploma bacalaureat (absolvent al unei facultati este un avantaj)
 • permis conducere categ B
 • experienta in achizitii de min. 3 ani (experienta dovedita in achizitionarea materialelor de constructii - prezinta un avantaj)

Sarcini si responsabilitati

 • cumpararea de materiale, materii prime si produse
 • verificarea calitatii si a tipodimensiunilor materialelor si materiilor prime.
 • centralizeaza necesarele de materiale pe grupe de materiale;
 • confrunta necesarul de materiale cu stocurile din depozitele si gestiunile firmei;
 • inainteaza, spre aprobare, comenzile de materiale Directorului Comercial;
 • studiaza piata produselor si a materialelor, pentru alegerea furnizorilor cei mai buni;
 • lanseaza comenzile catre furnizorii acceptati si agreati;
 • face aprovizionarea directa de la furnizori, pe baza programului de aprovizionare;
 • asigura transportul materialelor, sau insoteste transportul materialelor ca delegat, pana la depozite sau in santiere;
 • participa la receptia marfurilor;

Data: 16 iulie 2020

Descrierea postului: GESTIONAR DEPOZIT COFRAJE SI SCHELA METALICA

Detalii:

Cerinte

 • Studii medii;
 • Experienta de cel putin un 2 ani pe un post similar constituie un avantaj;
 • O bună cunoaștere a pachetului Office
 • Atenție deosebită la detalii

Sarcini si responsabilitati

 • Asigura in bune conditii: receptionarea, manipularea, colectarea si livrarea produselor;
 • Descarca marfa livrata in depozit de catre soferi.
 • Verifica marfa primita din punct de vedere calitativ si cantitativ.
 • Receptioneaza produsele in baza documentelor de livrare.
 • Efectueaza receptia fizica a marfurilor la intrarea in depozitul firmei.
 • Utilizeaza eficient spatiul de depozitare a marfurilor.
 • Aranjeaza marfa conform specificatiilor logistice.
 • Ambaleaza si securizeaza marfa in vederea livrarii.
 • Incarca marfa in masina respectand graficul de livrare.
 • Verifica impreuna cu soferul conformitatea marfii incarcate cu cea inscrisa in documentele de livrare.
 • Respecta organizarea spatiilor de depozitare
 • Participa la activitatea de inventar derulata de companie.
 • Participa la identificarea si scanarea/ numararea marfii pentru inventar.
 • Respecta prevederile Regulamentului intern, a legislatiei in domeniu, procedurile de lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in companie, dispozitii, decizii si hotarari ale Conducerii.
 • Pastreaza in stare de functionare prin utilizarea corecta a spatiilor si/ sau instrumentelor de lucru pe care le utilizeaza.

Data: 16 iulie 2020

Descrierea postului: INSPECTOR SALARII

Detalii:

Sarcini si responsabilitati

 • intocmirea contractelor individuale de munca si gestionarea dosarelor de personal ale salariatilor companiei, intocmirea si operarea tuturor modificarilor (acte aditionale, decizii, suspendari, detasari, incetari, etc.), in sistemul informatic (program salarizare) si in programul Revisal, corect si in termenele legale;
 • intocmirea de adeverinte pentru salariati
 • Centralizarea pontajelor;
 • Introducere bonusuri, sporuri, concedii odihna, concedii medicale;
 • intocmirea statelor de plată ( Calcularea salariilor, contributii sociale; impozite pe salarii; calculul concediilor medicale, concediilor de odihna, prime, popriri , retineri, tichete de masa, evidenta pontajelor, borderourile pentru viramentul salariilor);
 • Intocmirea/ eliberarea tuturor documentele solicitate de angajaţi ( diferite tipuri de adeverinte - de venit; vechime)
 • inregistrarea in programul de contabilitate a notelor contabile la salarii, pe centre de cost;
 • intocmirea declarațiilor lunare și transmiterea lor către autoritățile competente si plata contributiilor ;
 • realizarea de rapoarte si situatii statistice

Cerinte

 • cunoasterea utilizarii aplicatiei REVISAL si a legislatiei aplicabile folosirii acestuia;
 • cunoasterea unui soft pentru intocmirea statelor de salarii;
 • cunoasterea Codului Muncii;
 • cunoasterea prevederilor legale privind calculul salariilor, a contributiilor sociale si a concediilor medicale;
 • experienta anterioara intr-o pozitie similara minimum 3 ani (administrare personal-salarizare);
 • -minim studii economicestudii superioare finalizate);
  atestat Inspector Resurse Umane;
 • atestat de inspector salarii;
 • cunostinte avansate de legislatia muncii;
  cunostinte operare MS Office (Word, Excel), program salarizare;
  abilitati de comunicare si organizare, abilitati specifice (lucru cu cifrele), lucrul in echipa, atentie la detalii;
 • experienta in domeniul financiar-contabil, resurse umane si salarizare minim 5 ani.

Data: 16 iulie 2020

Descrierea postului: CONSILIER JURIDIC – RESPONSABIL CONTRACTE

Detalii:

Conditii

 • asigurarea intocmirii contractelor de executie, subantrepriza, prestari servicii, aprovizionare si a actelor aditionale subsecvente in vederea modificarii sau completarii contractelor cu date refeitoare la durata contractului, obiectul contractului, pretul contractului;
 • asigurarea cu documente si informatii juridice solicitate in departamentele si compartimentele firmei;

Sarcini si responsabilitati

 • elaboreaza, redacteaza contracte de executie, subantrepriza, prestari servicii, aprovizionare si actele aditionale subsecvente pentru modificarea duratei contractului, obiectul sau pretul acestuia precum si completarea lor
 • colaboreaza cu departamentele si compartimentele de specialitate pentru elaborarea diferitelor documente;
 • participa la pregatirea si intocmirea de documentatii pentru realizarea unor proiecte, vanzarea de imobile, ipotecarea unor bunuri, etc;
 • intocmeste diferite alte documente: adrese, situatii, la solicitarea sefului ierarhic superior;

Cerinte

 • superioare de drept cu licenta;
 • experienta pe un post similar de min 2-3 ani (contracte de: executie, subantrepriza, prestari servicii) - CONDITIE OBLIGATORIE;
 • operare PC: Word, Excel;
 • cunostinte foarte bune de legislatie;
 • capacitate de concentrare, analiza si sinteza;
 • echilibru emotional;
 • usurinta in stabilirea relatiilor interpersonale
 • capacitate de a lua decizii si de a-si asuma responsabilitatea;
 • capacitatea de a informa si de a invata in permanenta;
 • perseverenta, urmarirea si finalizarea scopului;

Data: 11 februarie 2020

Descrierea postului: INGINER CONSTRUCTII – RESPONSABIL SSM

Detalii:

Conditii

 • Absolvent Facultatea de Constructii (Civile, Drumuri, Hidro).
 • absolvent al unui curs de pregatire in domeniul SSM (inspector sau specialist SSM)
 • absolvent al unui curs de pregatire in domeniul Sistemului de Management de SSM
 • experienta in domeniul SSM si / sau al Managementului de SSM de minim 2 ani

Obiectivele postului

 • Elaborarea si gestionarea  documentatiei de SSM potrivit legislatiei aplicabile.
 • Gestionarea documentelor Sistemului de Management de SSM.
 • Participarea la auditurile interne si externe.
 • Participarea la controalele si inspectiile SSM in santiere.

Data: 11 februarie 2020

Descrierea postului: INGINER CONSTRUCTII – TEHNIC-OFERTARE CALITATE

Detalii:

Conditii

 • Absolvent Facultatea de Constructii (Civile, Drumuri, Hidro).
 • Experienta in domeniul Calitatii minim 2 ani.
 • Experienta in elaborarea documentelor aferente propunerilor tehnice de ofertare (metodologii de lucru, planuri ale calitatii etc.)
 • Absolvent al unui curs de Management al Calitatii si Audit intern.
 • Elaborare si/sau gestionare Sistem de Management al Calitatii si participare la Audituri interne.

Obiectivele postului

 • Elaborarea documentatiei tehnice aferente  Propunerilor tehnice de ofertare.
 • Gestionarea documentelor Sistemului de Management al Calitatii.
 • Elaborarea documentelor AQ pentru lucrarile in curs.
 • Participarea la auditurile interne si externe.
 • Participarea la controalele si inspectiile AQ in santiere.

Data: 27 ianuarie 2020

Descrierea postului: INGINER CONSTRUCTII CIVILE – SEF SANTIER

Detalii:
 • Experienta: min. 3 ani experienta
 • Cunostinte specifice privind procesul de autorizare proiectare si executie a lucrarilor de constructii inclusiv finisaje
 • Obiect job: urmareste executia lucrarilor pe santier din punct de vedere al cantitatii, calitatii si respectarii termenelor de executie.
 • Gestioneaza si organizeaza lucrarile in santier.
 • Verifica planul de executie si propune solutii constructive pentru rezolvarea neconformitatilor.
 • Studiaza documentatia tehnica si detaliile de executie pentru lucrarile de constructii.
 • Intocmeste si verifica atasamente situatii de lucrari, rapoarte, etc.
 • Relationeaza cu toti factorii implicati pentru executia lucrarilor de constructii: diriginte de santier, beneficiar, institutii de control, etc.
 • Disponibilitate de relocare in functie de proiectele contractate de societate.
 • Gestionare subcontractori
 • Disponibil program prelungit
 • Permis conducator auto categoria „ B”
Va rugam trimiteti CV-ul si scrisoarea de intentie la adresa: resurseumane@erbasu.ro
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
×
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
FIŞIERE COOKIE NECESARE
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
Afisează modulele cookie necesare
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos nu doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
Afisează modulele cookie necesare
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
Afisează modulele cookie necesare
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră.