Anunt public

Anunt public – Privind decizia etapei de încadrare (APM Cluj)

S.C. Contrucții Erbașu S.A, cu sediul în municipiul București, Sectorul 1, str. Nicolae G. Caramfil, nr.72, titular al proiectului Organizare de șantier pentru obiectivul de investiții CL12 – Extinderea alimentării cu apă în UAT Cășeiu, Chiuiești și Cuzdrioara, rețele de canalizare în Cuzdrioara, Sic și SEAU în Sic “, propus a fi realizat în comuna Sic, sat Sic, județul Cluj, anunță publicul interest asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul “ Organizare de șantier pentru obiectivul de investiții CL12 – Extinderea alimentării cu apă în UAT Cășeiu, Chiuiești și Cuzdrioara, rețele de canalizare în Cuzdrioara, Sic și SEAU în Sic “, propus a fi realizat în comuna Sic, sat Sic, județul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobanților  nr. 99, în zilele de luni – vinery între orele 9.00 – 13.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interest poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Cluj.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.