Anvelopare blocuri

Peste 300 de blocuri finalizate

Vezi toate lucrările noastre

Construcţii:

 • clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale
 • construcţii edilitare: reţele apă şi canal, staţii de epurare ape uzate şi tratare a apei potabile, reţele termoficare şi drumuri
 • construcţii speciale: poduri, pasaje, subtraversări, translatări sau consolidări imobile, foraje pentru alimentare cu apă, fundaţii speciale
 • construcţii hidrotehnice: baraje, îndiguiri, apărări de maluri şi regularizări de râuri

Producţie industrială:

 • producţie industrială pentru activitatea de construcţii-montaj: confecţii metalice, prefabricate, mixturi asfaltice

Producţie agrozootehnică:

 • prelucrare lapte: fabrica de prelucrare lapte Erbalact
 • creşterea animalelor
 • industrializarea produselor agricole
 • cultivarea terenurilor dobândite de societate

Domeniul hotelier:

 • asigurarea serviciilor pentru turismul de business, cât şi pentru cel de leisure în Hotel Ibis Styles Bucharest Erbas situat în zona de Nord din București

Servicii:

 • proiectare în construcţii şi asistenţă tehnică
 • demolări construcţii
 • închirieri utilaje şi auto