You are here

Declaratia de politica

Tinand cont de conjunctura  economica si financiara actuala a tarii noastre, Grupul Erbasu  isi propune o politica de adaptare si depasire a acestei situatii, fara a compromite insa calitatea serviciilor interne si externe pe care le va presta.

In consecinta, Consiliul de administratie si conducere executiva ale societatii se angajeaza sa mentina aceeasi pozitie pe piata nationala a lucrarilor de constructii, in general, si a celor edilitare, in special, si sa promoveze acelasi Sistem de Management Integrat  (calitate, mediu, SSO, SMSI) eficace si eficient, asumandu-si, in continuare, responsabilitatea de a-l imbunatati continuu si de a urmari realizarea obiectivelor specifice calitatii, protejarii mediului, securitatii si sanatatii in munca, securitatii informatiei.

Cautam intotdeauna "excelentul" in lucrarile, produsele si serviciile noastre, pentru a satisface astfel cerintele clientilor, fiind preocupati sa le depasim permanent asteptarile. Creem si mentinem mediul intern necesar pentru ca personalul sa devina pe deplin implicat si angajat in realizarea obiectivelor Grupului, intelegand importanta contributiei proprii si a rolului sau, stimulandu-le  abilitatile in beneficiul maxim al  activitatii de zi cu zi in raport direct cu politica si obiectivele propuse. In toate actiunile pe care le intreprindem ne angajam sa respectam specificatiile si cerintele reglementate.

 Principalele OBIECTIVE pe care GRUPUL ERBASU si le propune sunt:

  • asigurarea deplina a satisfactiei clientilor, prin respectarea cerintelor tehnice specificate si a celor legale, precum si a termenelor de predare pentru lucrarile si produsele realizate de societate, la preturi competitive;
  • functionarea, monitorizarea, revizuirea, mentinerea certificarilor si imbunatatirea continua a  Sistemului de Management al Calitatii, Mediului, SSO si SMSI  conform SR EN ISO 9001:2008;respectiv SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008 si ISO/CEI 27001:2005;
  • cresterea competentei personalului angajat prin instruiri, calificari, autorizari /atestari, acolo si atunci cand acest lucru este necesar si implicarea intregului personal in activitatile societatii, urmarind principiul “omul potrivit la locul potrivit”;
  • eficientizarea procesului de productie prin reducerea tuturor pierderilor si prin respectarea consumurilor specifice, conform documentatiei tehnice de executie aplicabile;
  • constientizarea si motivarea intregului personal pentru respectarea cerintelor legale aplicabile si realizarea calitatii in fiecare etapa a lucrarilor sau serviciilor prestate si asigurarea unui mediu de munca adecvat;
  • satisfacerea asteptarilor salariatilor privind respectarea principiilor de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale, prin identificarea, reducerea sau chiar eliminarea factorilor de risc existenti in procesele de munca aplicand toate masurile de protectie;
  • limitarea efectelor negative asupra mediului inconjurator, actionand in mod deosebit asupra aspectelor semnificative de mediu si gestionare a deseurilor;

Managementul de la cel mai inalt nivel este raspunzator de satisfacerea in totalitate a cerintelor clientilor interni si externi, angajandu-se sa aloce resursele materiale, financiare, umane si infrastructura necesara.

In calitate de Director general al Grupului Erbasu, raspund de imbunatatirea, cresterea eficientei si eficacitatii sistemului de management integrat in vederea satisfacerii exigentelor clientilor, ale organelor legale de control si a celor de certificare, aflate in relatii directe cu companiile noastre.

Director general,
Dr. Ing. Cristian Romeo Erbasu